PROTOMA, s.r.o.

zapísaná v Obchodnom registri Okresný súd Banská Bystrica, vložka číslo 12232/s

IČO: 36 692 743 ; IČ DPH: SK2022265432

Mostárenská 69, 977 56 Brezno

  / /
           
  Obchodné zastúpenie  PROTOMA, s.r.o. :
  Ing. Igor Medzihradský - OGAR      ČSA 52                                          977 01 Brezno                   Tel./fax:+421 48 611 2668
   
(c) 2006 by  PROTOMA

 

  Vitajte na internetovej stránke spoločnosti PROTOMA, s.r.o.

 

Kontakt

Obchodné meno a sídlo:

PROTOMA, s.r.o.                                                                                                          Spoločnosť s ručením obmedzeným                                                                          Mostárenska 69                                                                                                           977 56 Brezno                                                                                                       zapísaná v Obchodnom registri                                                                                Okresný súd Banská Bystrica, vložka číslo 12232/s                                                      IČO : 36 692 743                                                                                                     IČ DPH : SK2022265432                                                                                         

Tel.: +421 48 611 4149                                                                                          Fax: +421 48 611 2668                                                                                             e-mail: breza@protoma.sk                                                                      http://www.protoma.sk

Štatutárny orgán:

Ing. Igor Medzihradský - konateľ spoločnosti                                                             Tel.: +421 910 641 725                                                                                            Fax.: +421 48 611 2668                                                                                            e-mail: medzo@bb.telekom.sk ; breza@protoma.sk

Igor Medzihradský ml. - konateľ spoločnosti                                                             Tel.: +421 904 222 999                                                                                           Fax.: +421 48 611 2668                                                                                            e-mail: breza@protoma.sk                                                                                  

Ďalšie kontaktné osoby: 

Ing. Dezider Zoller - technicko-obchodné konzultácie                                                  Tel.: +421 48 612 3820                                                                                            Fax.: +421 48 611 2668                                                                                            e-mail: breza@protoma.sk

Ing. Peter Marcinek - náhradné diely na stavebné žeriavy                                          Tel.: +421 48 611 4149                                                                                           Fax.: +421 48 611 2668                                                                                            e-mail: breza@protoma.sk

Ing. Marcel Kaštankin - obchodné oddelenie                                                         Tel.: +421 48 612 3819                                                                                         Fax.: +421 48 611 2668                                                                                            e-mail: breza@protoma.sk