PROTOMA, s.r.o.

zapísaná v Obchodnom registri Okresný súd Banská Bystrica, vložka číslo 12232/s

IČO: 36 692 743 ; IČ DPH: SK2022265432

Mostárenská 69, 977 56 Brezno

  / /
           
  Obchodné zastúpenie  PROTOMA, s.r.o. :
  Ing. Igor Medzihradský - OGAR      ČSA 52                                          977 01 Brezno                   Tel./fax:+421 48 611 2668
   
(c) 2006 by  PROTOMA

 

   Vitajte na internetovej stránke spoločnosti PRTOMA, s.r.o.

 

Stroje a zariadenia

ZÁKLADNÉ  ÚDAJE  O VÝROBNÝCH  PLOCHÁCH

1)  Výrobná hala  -  3 loďová   2600 m2

      1) LOĎ  18 x 72 m ................................. 1296 m2

- 2 mostové žeriavy o nosnosti 8t s možnosťou práce v spriahnutí, t.j. možnosť manipulácie s kusmi o hmotnosti 16t

- výška pod hák 7,2 m

      2) LOĎ  12 x 62 m .................................. 744 m2

-   1 ks mostový žeriav  o nosnosti 5t

      3) LOĎ   9 x 62 m ................................... 558 m2

- 1 ks mostový žeriav  o nosnosti 5t

2) Prevádzkovo obslužné a energetické hospodárstvo    588m2

3) Volná skladová a montážna plocha spevnená a žeriavovaná stavebným žeriavom

- celková plocha         3200 m2

- z toho v dosahu žeriava   2200 m2

 

TECHNOLOGICKÉ  VYBAVENIE  A ZÁKLADNÉ  ÚDAJE VYBRANÝCH STROJOV  A ZARIADENÍ

      Spoločnosť vykonáva prípravu materiálu strihaním, pílením, pálením kyslíkom a plazmou. Nekonvenčne spôsoby zabezpečuje subdodávateľsky v okruhu do 100 km. Pre zhotovovanie zvarovaných dielov je vytvorených 5 samostatných pracovísk vybavených oceľovými a liatinovými pracovnými stolami. Zvarovanie je vykonávané zvarovacími poloautomatmi ESAB v ochrannej atmosfére.

       Strojné opracovanie je vykonávané trieskovým opracovaním na univerzálných strojných zariadeniach charakterizovaných pre kusovú a malosériovú výrobu.

       Povrchová úprava je zabezpečovaná otryskávaním liatinovou drvou. V prípade požiadavky pieskovaním s následným striekaním dvojzložkovými farbami, alebo podľa požiadavky zákazníka.