PROTOMA, s.r.o.

zapísaná v Obchodnom registri Okresný súd Banská Bystrica, vložka číslo 12232/s

IČO: 36 692 743 ; IČ DPH: SK2022265432

Mostárenská 69, 977 56 Brezno

  / /
           
  Obchodné zastúpenie  PROTOMA, s.r.o. :
  Ing. Igor Medzihradský - OGAR      ČSA 52                                          977 01 Brezno                   Tel./fax:+421 48 611 2668
   
(c) 2006 by  PROTOMA

 

  Vitajte na internetovej stránke spoločnosti PROTOMA, s.r.o.

 

Stroje a zariadenia

TECHNOLOGICKÉ  VYBAVENIE  A ZÁKLADNÉ  ÚDAJE VYBRANÝCH STROJOV  A ZARIADENÍ

   

STABILNÝ  KYSLÍKOVÝ  REZACÍ  STROJ  RS515B

- maximálny výpalok ............................................ 250x1500x3000

 

PÁSOVÁ  PÍLA  BOMAR  510.320 DG

- maximálny rezaný priemer 350

 

HROTOVÝ  SÚSTRUH  SU125

- obežný priemer nad ložami ............................................ 1250 mm

- obežný priemer nad suportom ......................................... 940 mm

- vzdialenosť medzi hrotmi ............................................... 8000 mm

- priemer upínacej dosky ................................................. 1250 mm

- najväčšia hmotnosť obrobku .......................................... 5000 mm

 

VODOROVNÁ  VYVRTÁVAČKA WD160 + OTOČNÝ  STÓL E20

- priemer pracovného vretena ........................................... 160 mm

- rozmery prierezu pinoly vretena ............................... 450x450 mm

- vysunutie pinoly ........................................................... 1250 mm

- vysunutie pracovného vretena ....................................... 1600 mm

- zvyslý pohyb vretenníka ............................................... 2500 mm

- pohyb stojana po ložiach ............................................... 3150 mm

- rozmery upínacej dosky ....................................... 5600x3775 mm

- upínacia plocha stola ............................................ 2000x2000 mm

- najväčšie zaťaženie stola ............................................... 20000 kg

- pohyb saní po ložiach .................................................... 1200 mm

 

VODOROVNÁ  VYVRTÁVAČKA W100

- priemer pracovného vretena ........................................... 100 mm

- najväčší priemer vyvrtávania pracovným vretenom .......... 560 mm

- najväčší priemer pri čelnom sústružení ............................ 900 mm

- najväčšie vysunutie pracovného vretena .......................... 900 mm

- priemer lícnej dosky ....................................................... 600 mm

- upínacia plocha stola ............................................ 1250x1250 mm

- pozdĺýny pohyb stola .................................................... 1250 mm

- priečny pohyb stola ...................................................... 1600 mm

- vzdialenosť osi vretena od plochy stola ..................... 0 – 1120 mm

- najväčšia hmotnosť obrobku ............................................ 3000 kg

 

ODVAĽOVACIA  FRÉZA  OF10

- max. modul .................................................................... m = 10

- max. priemer frézovaného kola ..................................... 1250 mm

- max. šírka frézovaného kola ........................................... 400 mm

- najmenší počet frézovaných zubov .......................................... 12

- možnosť výroby drážkovaných hriadeľov .................... do 2000 mm

 

UNIVERZÁLNA HROTOVÁ  BRÚSKA  BHU 320

- obežný priemer .............................................................. 315 mm

- vzdialenosť hrotov ......................................................... 1500 mm

- max. hmotnosť obrobku .................................................... 300 kg

 

VODOROVNÁ  ROVINNÁ  BRÚSKA  BPH 300

- upínacia plocha stola .............................................. 300x1000 mm

- najväčšia výška obrobku ................................................. 350 mm

- najväčšie zaťaženie stola ................................................... 280 kg

- pozdĺžny pohyb stola ..................................................... 1060 mm

- priečny pohyb stola ......................................................... 350 mm

- zvislý pohyb brúsneho vretena ......................................... 420 mm

  

ZVISLÁ  OBRÁŽAČKA  7D430

- obrážacia výška .............................................................. 320 mm

- obrážacia šírka ............................................................... 650 mm

- priemer stola .................................................................. 630 mm

- naklonenie šmýkania ............................................................. 10ş

- maximálny priemer obrobku ............................................. 800 mm

             Brúsenie hriadeľov je možné vykonávať aj na sústruhoch pomocou prípravného brúsiacého zariadenia.