PROTOMA, s.r.o.

zapísaná v Obchodnom registri Okresný súd Banská Bystrica, vložka číslo 12232/s

IČO: 36 692 743 ; IČ DPH: SK2022265432

Mostárenská 69, 977 56 Brezno

  / /
           
  Obchodné zastúpenie  PROTOMA, s.r.o. :
 

Ing. Igor Medzihradský - OGAR      ČSA 52                                          977 01 Brezno                   Tel./fax:+421 48 611 2668

   
(c) 2006 by  PROTOMA

 

  Vitajte na internetovej stránke spoločnosti PRTOMA, s.r.o.

 

O nás

Profil spoločnosti

Sídlo firmy je v bývalom areály Mostárne Brezno, ktorá bola známa výrobou stavebných žeriavov. Jednou z činností firmy je i servis existujúcich žeriavov u zákazníka. Firma je dobre vybavená strojovým parkom a môže poskytnúť priestor i pre malosériovú výrobu.

     Je to bývalá prototypová dielňa s potrebným technologickým vybavením a skúsenosťami ľudí. Vo výrobnom programe je i spracovanie odliatkov podľa požiadaviek zákazníka. Firma spĺňa požiadavky na výrobky v kvalite ISO 9000.